Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img09-10-2015
imgImieniny: Arnolda, Ludwika, Sybili

 


 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieści się przy oczyszczalni ścieków w Parchowie
 
PSZOK czynny jest w następujących godzinach:
w poniedziałek w godzinach 800-1200
w soboty w godzinach od 1300-1600


SPRAWDŹ CZY TWÓJ DOWÓD OSOBISTY JEST GOTOWY

img
Ogłoszenie Wójta Gminy Parchowo
01-10-2015 r

O G Ł O S Z E N I E

Wójt  Gminy  Parchowo

stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

  gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz.U.  z 2015r, poz.782)

 informuje,

  że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie  wywieszono

  do   publicznej wiadomości na okres 21 dni  wykaz nieruchomości  położonych

  w obrębie geodezyjnym Żukówko i Parchowo przeznaczonych  do oddania w dzierżawę.

» czytaj więcej
Zapraszamy do konsultacji projektu
28-09-2015 r

Wójt Gminy Parchowo zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie n 2016 rok", zamieszczonego na stronie www.parchowo.pl w zakładce konsultacje społeczne oraz w Biuletynie Informacji Publicznej/zarządzenia.

» czytaj więcej
Otwarty nabór partnerów w celu realizacji...
02-09-2015 r

Gmina Parchowo na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146), ogłasza konkurs ofert współpracy do realizacji projektu „Rozwojowe szkoły w Gminie Parchowo”, który będzie złożony w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działaniu 3.2 Edukacja ogólna, Podziałaniu 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

» czytaj więcej
Terminy zebrań wiejskich poświęconych...
24-08-2015 r

Terminarz do pobrania

» czytaj więcej
Na obozie w Parchowie
12-08-2015 r

Dzięki dofinansowaniu Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) już po raz ósmy grupa młodzieży z Feuerwehr Amt Friesack  oraz członkowie MDP z Gminy Parchowo wraz z opiekunami uczestniczyli w pięciodniowym obozie wypoczynkowo-szkoleniowym pod nazwą „Integracyjne spotkanie młodzieży z OSP w Parchowie z niemieckim partnerem Feuerwehr Amt Friesack -"Na szlaku przyjażni ".

» czytaj więcej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
06-08-2015 r

Pełna treść ogłoszenia

Mapka poglądowa

» czytaj więcej
Szkolenie w Niemczech
27-07-2015 r

Dzięki dotacji uzyskanej z PNWM w Warszawie 15-osobowa grupa młodzieży z Gminy Parchowo wraz z opiekunami od 15 – 21 lipca 2015 r. uczestniczyła po raz trzynasty w obozie szkoleniowym młodzieżowych drużyn strażackich w Paaren im Glien (40 km od Friesack). W tym roku na obóz przyjechało około 600 młodych strażaków z jednostek okręgu Havelland (Niemcy).

» czytaj więcej
DOPALACZE
23-07-2015 r

Gdzie szukać pomocy? 

Najważniejsze numery telefonów.

» czytaj więcej
Działka do oddania w dzierżawę
22-07-2015 r

Przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę działkę nr 182 o pow. 9,93 ha (RVI-0,53 ha, PsVI-0,75 ha, Ws-8,65 ha), położoną w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś

Pełna treść ogłoszenia

» czytaj więcej
Wysokość funduszu soleckiego na 2016 rok
13-07-2015 r

W związku z podjętą uchwałą Nr V.27.2015 Rady Gminy Parchowo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki oraz na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) informuje się, że wysokość środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu sołeckiego na rok 2016 wysokości:  do pobrania pełna treść

» czytaj więcej
1 2 3 ... 37 38 39 Następna...

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl