Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img23-05-2015
imgImieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY PARCHOWO

 Wójt Gminy Parchowo informuje o możliwości dowozu osób niepełnosprawnych do lokalu wyborczego, chcących wziąć udział w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r., a mających problem z dotarciem do lokalu wyborczego.

 Zgłoszenia można dokonać w Sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr 28 lub telefonicznie pod numerem 59 821 48 08 do dnia 22 maja 2015 r. do godz. 14.00.

 Andrzej Dołębski

Wójt Gminy Parchowo 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieści się przy oczyszczalni ścieków w Parchowie
 
PSZOK czynny jest w następujących godzinach:
w poniedziałek w godzinach 800-1200
w soboty w godzinach od 1300-1600


SPRAWDŹ CZY TWÓJ DOWÓD OSOBISTY JEST GOTOWY


 

img
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PARCHOWO
18-05-2015 r

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), informuję o możliwości zapoznania się z projektami opracowania pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Parchowo” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Parchowo”.

» czytaj więcej
KURS OPERATORA KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH
14-05-2015 r

KRAJOWE  STOWARZYSZENIE  CENTRÓW  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO

ORGANIZUJE KURS OPERATORA KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH

 

oraz kurs operatora kombajnów zielonkowych

» czytaj więcej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
04-05-2015 r

Pełna treść ogłoszenia

Mapka poglądowa

» czytaj więcej
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
22-04-2015 r

Wójt Gminy Parchowo

ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo

www.parchowo.pl,   bip.parchowo.pl

o g ł a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym  Parchowo, stanowiącej własność Gminy Parchowo

» czytaj więcej
Wójt Gminy Parchowo ogłasza konkurs na...
16-04-2015 r

Na podstawie § 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154, poz. 1629), określa się następujące formalne kryteria wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora:

» czytaj więcej
Zapaszamy do składania ofert
03-04-2015 r

Gmina Parchowo zaprasza do złożenia ofert na: Wykonania kompletnego projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Żukówko wraz z rurociągiem tłocznym do przepompowni we wsi Jamno.

» czytaj więcej
Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu...
19-03-2015 r

Wójt Gminy Parchowo

stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

  gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2014 poz. 518 z późn.zm.)

  informuje,

  że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie  wywieszono

  do   publicznej wiadomości na okres 21 dni  wykaz nieruchomości       

   przeznaczonej  do oddania w użytkowanie

 

.  

» czytaj więcej
Spotkanie kadry kierowniczej .
19-03-2015 r

W dniach 6 - 8 marca 2015 roku w naszej gminie gościła 3–osobowa delegacja strażaków z  Friesack. Opiekunowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przyjechali do Parchowa, aby ustalić szczegóły organizacji obozów strażackich dla młodzieży z Friesack i z Parchowa. Strażacy z Niemiec zaprosili naszą młodzież do udziału w obozie szkoleniowym w Paaren – Glien w pobliżu Friesack w okresie od 15 – 21 lipca. Już po raz trzynasty na początku wakacji 18–osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami będzie miała okazję wziąć udział w obozie szkoleniowym, w którym wraz z niemiecką młodzieżą będą uczestniczyć w zajęciach. Cornelia Klitzke  zapewniła, że oprócz typowego szkolenia strażackiego młodzież będzie miała czas na relaks i zwiedzanie.

» czytaj więcej
Zmiany w zakresie Ewidencji Ludności, Dowodów...
02-03-2015 r

Od 1 marca 2015 r.

sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych

oraz urzędu stanu cywilnego są prowadzone

 

w Systemie Rejestrów Państwowych.

» czytaj więcej
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla...
26-02-2015 r

Wójt Gminy Parchowo informuje, że gmina pozyskała środki finansowe w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej" (realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007 - 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna) na realizację projektu pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Parchowo.

» czytaj więcej
1 2 3 ... 35 36 37 Następna...

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl