Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img28-03-2015
imgImieniny: Anieli, Kasrota, Soni


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieści się przy oczyszczalni ścieków w Parchowie
 
PSZOK czynny jest w następujących godzinach:
w poniedziałek w godzinach 800-1200
w soboty w godzinach od 1300-1600


SPRAWDŹ CZY TWÓJ DOWÓD OSOBISTY JEST GOTOWY
 

img
Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu...
19-03-2015 r

Wójt Gminy Parchowo

stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

  gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2014 poz. 518 z późn.zm.)

  informuje,

  że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie  wywieszono

  do   publicznej wiadomości na okres 21 dni  wykaz nieruchomości       

   przeznaczonej  do oddania w użytkowanie

 

.  

» czytaj więcej
Spotkanie kadry kierowniczej .
19-03-2015 r

W dniach 6 - 8 marca 2015 roku w naszej gminie gościła 3–osobowa delegacja strażaków z  Friesack. Opiekunowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przyjechali do Parchowa, aby ustalić szczegóły organizacji obozów strażackich dla młodzieży z Friesack i z Parchowa. Strażacy z Niemiec zaprosili naszą młodzież do udziału w obozie szkoleniowym w Paaren – Glien w pobliżu Friesack w okresie od 15 – 21 lipca. Już po raz trzynasty na początku wakacji 18–osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami będzie miała okazję wziąć udział w obozie szkoleniowym, w którym wraz z niemiecką młodzieżą będą uczestniczyć w zajęciach. Cornelia Klitzke  zapewniła, że oprócz typowego szkolenia strażackiego młodzież będzie miała czas na relaks i zwiedzanie.

» czytaj więcej
Zmiany w zakresie Ewidencji Ludności, Dowodów...
02-03-2015 r

Od 1 marca 2015 r.

sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych

oraz urzędu stanu cywilnego są prowadzone

 

w Systemie Rejestrów Państwowych.

» czytaj więcej
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla...
26-02-2015 r

Wójt Gminy Parchowo informuje, że gmina pozyskała środki finansowe w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej" (realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007 - 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna) na realizację projektu pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Parchowo.

» czytaj więcej
O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego...
04-02-2015 r

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Sylczno oraz Nakla pod linię elektroenergetyczną NN 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo

 

» czytaj więcej
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego...
21-01-2015 r

Zarządzenie Nr 9.2015 Wójta Gminy Parchowo z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Parchowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku


» czytaj więcej
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
13-01-2015 r

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 

Na oddanie w dzierżawę działkę nr 182 o pow. 9,93 ha (RVI-0,53 ha, PsVI-0,75 ha, Ws-8,65 ha), położoną w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, zapisaną w księdze wieczystej nr SL1B/00017921/7. Użytek Ws stanowi jezioro wpisane w rejestrze gruntów jako wody stojące – Jezioro „Kuglinko,   z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej.

 

Czas trwania umowy dzierżawy – 3 lata.

» czytaj więcej
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2015 rok
31-12-2014 r

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2015 rok

» czytaj więcej
Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w...
30-12-2014 r

                                                         H A R M O N O G R A M

 

walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Parchowo w okresie od 23 stycznia 2015 roku do 30 stycznia 2015 roku

» czytaj więcej
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Parchowo o przyjęciu...
29-12-2014 r

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), Wójt Gminy Parchowo

» czytaj więcej
1 2 3 ... 34 35 36 Następna...

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl