Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img28-02-2015
imgImieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieści się przy oczyszczalni ścieków w Parchowie
 
PSZOK czynny jest w następujących godzinach:
w poniedziałek w godzinach 800-1200
w soboty w godzinach od 1300-1600

 

img
O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego...
04-02-2015 r

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Sylczno oraz Nakla pod linię elektroenergetyczną NN 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo

 

» czytaj więcej
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego...
21-01-2015 r

Zarządzenie Nr 9.2015 Wójta Gminy Parchowo z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Parchowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku


» czytaj więcej
Harmonogram zebrań wiejskich zwołanych w celu...
20-01-2015 r


 

L.p.

Sołectwo

Data

Godzina

Miejsce zebrania

Radny prowadzący zebranie

1

Chośnica

04.02.2015

19.30

Świetlica wiejska w Chośnicy

Leszek Jankowski

2

Gołczewo

03.02.2015

19.30

WDK w Gołczewie

Jerzy Grzenkowski

3

Grabowo Parchowskie

13.02.2015

17.00

Dom prywatny Pana W. Kiżewskiego (Grabowo)

Krzysztof Kobiella

4

Jamno

05.02.2015

20.00

Świetlica wiejska w Jamnie

Sabina Krefft

5

Jeleńcz

03.02.2015

18.00

WDK w Gołczewie

Maria Szczerba

6

Nakla

11.02.2015

18.00

WDK w Nakli

Waldemar Jakubek

7

Nowa Wieś

04.02.2015

18.00

Dom prywatny Pana M. Stenka (Baranowo)

Elżbieta Mielewczyk

8

Parchowo

12.02.2015

19.00

GOK w Parchowie

Andrzej Kurkowski

9

Soszyca

09.02.2015

18.00

Świetlica wiejska w Soszycy

Sławomir Benkowski

10

Sylczno

13.02.2015

18.30

Świetlica wiejska w Sylcznie

Krzysztof Kobiella

11

Żukówko

05.02.2015

18.00

Świetlica wiejska w Żukówku

Renata Mielewczyk

» czytaj więcej
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
13-01-2015 r

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 

Na oddanie w dzierżawę działkę nr 182 o pow. 9,93 ha (RVI-0,53 ha, PsVI-0,75 ha, Ws-8,65 ha), położoną w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, zapisaną w księdze wieczystej nr SL1B/00017921/7. Użytek Ws stanowi jezioro wpisane w rejestrze gruntów jako wody stojące – Jezioro „Kuglinko,   z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej.

 

Czas trwania umowy dzierżawy – 3 lata.

» czytaj więcej
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2015 rok
31-12-2014 r

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2015 rok

» czytaj więcej
Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w...
30-12-2014 r

                                                         H A R M O N O G R A M

 

walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Parchowo w okresie od 23 stycznia 2015 roku do 30 stycznia 2015 roku

» czytaj więcej
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Parchowo o przyjęciu...
29-12-2014 r

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), Wójt Gminy Parchowo

» czytaj więcej
Informacja o zorganizowanych Mikołajkach
11-12-2014 r

7 grudnia 2014 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Parchowie zorganizowała spotkanie mikołajkowe dla dzieci i strażaków przy Remizie strażackiej. W czasie spotkania najmłodsi zapoznali się ze sprzętem do ratownictwa pożarniczego i drogowego, obejrzeli pokaz ratownictwa technicznego i medycznego, bawili się przy ognisku.

Każdemu dziecku Mikołaj wręczył słodki prezent.

 

Organizatorzy dziękują sponsorom za wsparcie tego spotkania.        

» czytaj więcej
SPROSTOWANIE
04-12-2014 r

 

GKPiI.I.6722.1.2014

SPROSTOWANIE

W związku z ogłoszeniem w Kurierze Bytowskim z dnia 27.11.2014 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Sylczno oraz Nakla pod linię elektroenergetyczną NN 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04.12.2014 r. do 29.12.2014 r. Wójt Gminy Parchowo informuję, że wyłożenie odbędzie się w innym terminie. Dokładny termin  wyłożenia będzie podany w kolejnym ogłoszeniu.

Sprostowanie w Kurierze Bytowskim ukaże się 04.12.2014 r.

Wójt Gminy Parchowo

 

Andrzej Dołębski

» czytaj więcej
Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu...
25-11-2014 r

Wójt Gminy Parchowo

stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

  gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2014 poz. 518 z późn.zm.)

informuje,

  że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie  wywieszono  do publicznej wiadomości na okres 21 dni  dwa wykazy nieruchomości przeznaczonych do:

1) oddania w dzierżawę

2) sprzedaży.  

» czytaj więcej
1 2 3 ... 34 35 36 Następna...

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl