Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img09-02-2016
imgImieniny: Bernarda, Eryki, Rajmunda

W związku ze zmianą firmy obsługującej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Parchowie

informujemy, że tymczasowo BIP jest dostępny pod adresem:

parchowo.e-biuletyn.pl
 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieści się przy oczyszczalni ścieków w Parchowie
 
PSZOK czynny jest w następujących godzinach:
w poniedziałek w godzinach 800-1200
w soboty w godzinach od 1300-1600


SPRAWDŹ CZY TWÓJ DOWÓD OSOBISTY JEST GOTOWY

img
Zapytanie ofertowe na urządzenie klasy UTM
05-02-2016 r

Urząd Gminy w Parchowie informuje o chęci zakupienia urządzenia klasy UTM. 

W związku z powższym zapraszamy do składania ofert na urządzenie obsługujące do 70 stacji roboczych wraz 3 letnim podstawowym pakietem wsparcia.

Urządzenie musi spełniać wymogi wymienione w poniższej specyfikacji.

Oferty proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres k.kreft@parchowo.pl wpisując w tytule "Oferta na UTM" do dnia 13 lutego 2016 r.

Do pobrania specyfikacja urządzenia

» czytaj więcej
Konkurs na wsparcie wykonania zadań publicznych...
01-02-2016 r

Wójt Gminy Parchowo 

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego 

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologią społecznym 

w 2016 roku

» czytaj więcej
Świadczenie usług w zakresie publicznego...
27-01-2016 r

OGŁOSZENIE

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art.23 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1440) Gmina Parchowo ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Parchowo.

» czytaj więcej
Ogłoszenie !!!
26-01-2016 r

Niniejszym informuję mieszkańców Gminy Parchowo, że zostało zlecone opracowanie „Planu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Parchowo”.

» czytaj więcej
Ogłaszamy otwarty konkurs na realizację zadania...
22-01-2016 r

W związku z zamiarem ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku Wójt Gminy Parchowo informuje o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe przedstawicieli do komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie.

» czytaj więcej
Zebrania sprawozdawczo-wyborczye w ochotniczych...
21-01-2016 r

Harmonogram

walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych

na terenie gminy Parchowo w okresie od 22 stycznia 2016 r. do 05 lutego 2016 roku.

» czytaj więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Parchowo
20-01-2016 r

O G Ł O S Z E N I E

Wójt· Gminy· Parchowo

stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

· gospodarce nieruchomościami ·(Dz.U. 2015 poz.1774 z późn.zm.),·

informuje,

· że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie· wywieszono

· do·· publicznej wiadomości na okres 21 dni· wykaz nieruchomości··

do oddania w dzierżawę.

 

» czytaj więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
08-12-2015 r

Wójt Gminy Parchowo

ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo

www.parchowo.pl,   bip.parchowo.pl

o g ł a s z a

 

 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym  Parchowo, stanowiącej własność Gminy Parchowo

» czytaj więcej
Ostatnia w tym roku wizyta mammobusu LUX MED...
01-12-2015 r

Zachęcamy do wykonania badania szczególnie Panie z rocznika 1946 – to ostatnia szansa na mammografię bez skierowania!

 

W roku 2014 w mammobusach LUX MED Diagnostyka przebadało się około 240 tysięcy kobiet. Każdego miesiąca mammobusy odwiedzają około 200 miejscowości, realizując program badań przesiewowych dla pań. „Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

» czytaj więcej
Kolejny rok realizacji Programów bezpłatnych...
02-11-2015 r

Jeśli ukończyła Pani 25 rok życia dzięki finansowaniu ze środków publicznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego może Pani skorzystać z profilaktycznego badania cytologicznego  wykonywanego nieodpłatnie co 3 lata u kobiet w wieku od 25 do 59 lat.  

» czytaj więcej
1 2 3 ... 38 39 40 Następna...

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl