Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img30-07-2014
imgImieniny: Julity, Ludmiły, Zdobysława

 


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieści się przy oczyszczalni ścieków w Parchowie
 
PSZOK czynny jest w następujących godzinach:
w poniedziałek w godzinach 800-1200
w soboty w godzinach od 1300-1600

img
Projekt „Nowa Perspektywa”
21-07-2014 r

Enterprise Investment Zarzadzanie Ryzykiem realizuje na terenie województwa pomorskiego projekt „Nowa Perspektywa”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Priorytet VIII. „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

» czytaj więcej
Młodzi strażacy poraz kolejny w Paaren im Glien
18-07-2014 r

Dzięki dotacji uzyskanej z PNWM w Warszawie 15-osobowa grupa młodzieży z Gminy Parchowo wraz z opiekunami od 09-15 lipca 2014 r. uczestniczyła po raz dwunasty w obozie szkoleniowym młodzieżowych drużyn strażackich w Paaren im Glien (40 km od Friesack). W tym roku na obóz przyjechało około 580 młodych strażaków z jednostek okręgu Havelland (Niemcy).

» czytaj więcej
"Błękitnych wakacji" na Pojezierzu Bytowskim
07-07-2014 r

Film promuje ciekawe miejsca w Gminie, zwłaszcza te związane z wodą oraz inne możliwości spędzania wolnego czasu. Zapraszam wszystkich do obejrzenia. 

» czytaj więcej
Przetarg ustny nieograniczony.
03-07-2014 r

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

» czytaj więcej
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do...
30-06-2014 r

OGŁOSZENIE

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Sylczno oraz Nakla pod linię elektroenergetyczną NN 2x400 kVGdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo

» czytaj więcej
KARTA DUŻEJ RODZINY
27-06-2014 r

Od 16 czerwca 2014r. można składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

» czytaj więcej
Informacja z Gminnych Zawodów Sportowo...
04-06-2014 r

Zawody odbyły się 1 czerwca 2014 roku w Sylcznie. Impreza rozpoczęła się od powitania przez druha Wiesława Kinowskiego gości: Druha Jerzego Barzowskiego – członka Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bytowie – radnego sejmiku Województwa Pomorskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Bytowie - st. bryg. Lecha Chrostowskiego, mł. bryg. Henryka Talewskiego, mł. bryg. Dorotę Kurkiewicz, Wójta Gminy – Andrzeja Dołębskiego.

Następnie w czasie uroczystego apelu wręczono medale oraz odznaki zasłużonym strażakom.

» czytaj więcej
Przetarg ustny nieograniczony
22-05-2014 r

Wójt Gminy Parchowo, 77-124 Parchowo ul.Krótka 2

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Żukówku obrębu geodezyjnego Żukówko, oznaczonej jako działka nr  219/4 o  powierzchni 9.100 m2, dla której  Sąd Rejonowy w Lęborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Bytowie prowadzi księgę wieczystą nr SL1B/ 00017747/3

» czytaj więcej
ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE
16-05-2014 r

O G Ł O S Z E N I E

» czytaj więcej
Skandia Maraton Lang Team
16-05-2014 r

W dniu 14 czerwca 2014 r. Skandia Maraton Lang Team wspólnie z Miastem Bytów organizuje jedną z edycji zawodów rowerowych, której trasa będzie przebiegać przez teren Gminy Parchowo.

» czytaj więcej
1 2 3 ... 32 33 34 Następna...

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl