Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img20-04-2014
imgImieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha

 


 

 

img
Knégòbùs Radia Kaszëbë - Parchowie 11...
07-04-2014 r

Knégòbùs uruchomiło Stowarzyszenie Ziemia Pucka, przy współpracy ze stowarzyszeniem Kaszëbskô Jednota, Kaszubskim Instytutem Rozwoju oraz wydawnictwami regionalnymi. Ta biblioteka, czytelnia i księgarnia na kołach przez cały rok 2014 przemierzać będzie Kaszuby wzdłuż i wszerz.

» czytaj więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Parchowo
26-03-2014 r

Wójt  Gminy  Parchowo

stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

  gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010.Nr 102 poz. 651 z późn.zm.) informuje,

  że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie  wywieszono

  do   publicznej wiadomości na okres 21 dni  wykaz nieruchomości

  przeznaczonych  do oddania w dzierżawę.  

» czytaj więcej
Spotkanie kadry kierowniczej.
26-03-2014 r

W połowie marca w naszej gminie gościła 4–osobowa delegacja strażaków z  Friesack. Opiekunowie Młodzieżowych Drużyn Strażackich przyjechali do Parchowa, aby ustalić szczegóły organizacji obozów strażackich dla młodzieży z Friesack i z Parchowa. Strażacy z Niemiec zaprosili naszą młodzież do udziału w obozie szkoleniowym w Paaren – Glien w pobliżu Friesack.

» czytaj więcej
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie...
25-03-2014 r

Chcesz poznad wszystkie tajniki programu EXCEL? Korzystasz na co dzieo w programu WORD? Chcesz przygotowad efektowną prezentację w POWER POINT?

Zgłoś się na kurs i podnieś swoje umiejętności z zakresu obsługi komputera!

» czytaj więcej
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia...
12-03-2014 r

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Parchowo uchwały Nr XXVII.201.2013 z dnia 9 sierpnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 74/1 i 73/2 w obrębie geodezyjnym Jeleńcz.

» czytaj więcej
„Świadczenie usług pocztowych na rzecz...
11-03-2014 r

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy w Parchowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek listowych i paczek pocztowych jak również zwrotu przesyłek niedoręczonych.

» czytaj więcej
OGŁOSZENIE.
07-03-2014 r

Dot. projektu budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach programu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

» czytaj więcej
Informacja o przebiegu gminnych eliminacji...
03-03-2014 r

Informacja o przebiegu gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

 28 lutego 2014 roku w Urzędzie Gminy Parchowo odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

» czytaj więcej
SPOTKANIE ODWOŁANE!!! Wolontariat sposobem na...
18-02-2014 r

Szanowni Państwo,
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający przy Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  w Słupsku informuje, iż spotkanie, które miało się odbyć w dniu 20 lutego br. w Parchowie nie odbędzie się z powodu zbyt małej liczby uczestników.
Jednocześnie informujemy, iż jest możliwość organizacji bezpłatnych tematycznych spotkań informacyjno-animacyjnych dla podmiotów działających na terenie gminy Parchowo. Tematyka spotkań uzależniona będzie od potrzeb Państwa organizacji i instytucji.
Zachęcamy do kontaktu z animatorem OWES: Marta Mazurek, tel. 607 303 880, 59 841 28 92, marta@parr.slupsk.pl

z poważaniem

Marta Mazurek
Animator OWES

 

» czytaj więcej
Kolejne środki dla wspierania...
11-02-2014 r

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. to spółka samorządowa, która od lat z sukcesem wspiera pomorskie firmy. Fundusz pozyskał kolejne 20 mln zł na niskooprocentowane pożyczki dla mikro i małych firm z województwa pomorskiego. Podpisanie umowy operacyjnej między PFP Sp. z o.o. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego miało miejsce 21 stycznia br.

» czytaj więcej
1 2 3 ... 30 31 32 Następna...

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl