Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img28-04-2015
imgImieniny: Bogny, Walerii, Witalisa


CENTRUM Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje do służbowego wykorzystania  ostrzeżenie meteorologiczne Nr 29 wydane  przez  Biuro  Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

 Silny wiatr/1

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: województwo pomorskie - subregion wewnętrzny

Ważność: od godz. 04:00 dnia 13.04.2015 do godz. 18:00 dnia 13.04.2015

 

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z północnego-zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań monitorujących, oraz ograniczających wskazane zagrożenie. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców na Państwa terenie proszę o natychmiastowe przesłanie informacji w formie pisemnej oraz meldunków o rozwoju sytuacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmieniam, że zgodnie
z obowiązującymi procedurami informację Państwa będą przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.

 


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieści się przy oczyszczalni ścieków w Parchowie
 
PSZOK czynny jest w następujących godzinach:
w poniedziałek w godzinach 800-1200
w soboty w godzinach od 1300-1600


SPRAWDŹ CZY TWÓJ DOWÓD OSOBISTY JEST GOTOWY


 

img
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
22-04-2015 r

Wójt Gminy Parchowo

ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo

www.parchowo.pl,   bip.parchowo.pl

o g ł a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym  Parchowo, stanowiącej własność Gminy Parchowo

» czytaj więcej
Wójt Gminy Parchowo ogłasza konkurs na...
16-04-2015 r

Na podstawie § 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154, poz. 1629), określa się następujące formalne kryteria wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora:

» czytaj więcej
Zapaszamy do składania ofert
03-04-2015 r

Gmina Parchowo zaprasza do złożenia ofert na: Wykonania kompletnego projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Żukówko wraz z rurociągiem tłocznym do przepompowni we wsi Jamno.

» czytaj więcej
Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu...
19-03-2015 r

Wójt Gminy Parchowo

stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o

  gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2014 poz. 518 z późn.zm.)

  informuje,

  że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie  wywieszono

  do   publicznej wiadomości na okres 21 dni  wykaz nieruchomości       

   przeznaczonej  do oddania w użytkowanie

 

.  

» czytaj więcej
Spotkanie kadry kierowniczej .
19-03-2015 r

W dniach 6 - 8 marca 2015 roku w naszej gminie gościła 3–osobowa delegacja strażaków z  Friesack. Opiekunowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przyjechali do Parchowa, aby ustalić szczegóły organizacji obozów strażackich dla młodzieży z Friesack i z Parchowa. Strażacy z Niemiec zaprosili naszą młodzież do udziału w obozie szkoleniowym w Paaren – Glien w pobliżu Friesack w okresie od 15 – 21 lipca. Już po raz trzynasty na początku wakacji 18–osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami będzie miała okazję wziąć udział w obozie szkoleniowym, w którym wraz z niemiecką młodzieżą będą uczestniczyć w zajęciach. Cornelia Klitzke  zapewniła, że oprócz typowego szkolenia strażackiego młodzież będzie miała czas na relaks i zwiedzanie.

» czytaj więcej
Zmiany w zakresie Ewidencji Ludności, Dowodów...
02-03-2015 r

Od 1 marca 2015 r.

sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych

oraz urzędu stanu cywilnego są prowadzone

 

w Systemie Rejestrów Państwowych.

» czytaj więcej
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla...
26-02-2015 r

Wójt Gminy Parchowo informuje, że gmina pozyskała środki finansowe w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej" (realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2007 - 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna) na realizację projektu pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Parchowo.

» czytaj więcej
O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego...
04-02-2015 r

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Sylczno oraz Nakla pod linię elektroenergetyczną NN 2x400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo

 

» czytaj więcej
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego...
21-01-2015 r

Zarządzenie Nr 9.2015 Wójta Gminy Parchowo z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Parchowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku


» czytaj więcej
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
13-01-2015 r

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 

Na oddanie w dzierżawę działkę nr 182 o pow. 9,93 ha (RVI-0,53 ha, PsVI-0,75 ha, Ws-8,65 ha), położoną w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, zapisaną w księdze wieczystej nr SL1B/00017921/7. Użytek Ws stanowi jezioro wpisane w rejestrze gruntów jako wody stojące – Jezioro „Kuglinko,   z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej.

 

Czas trwania umowy dzierżawy – 3 lata.

» czytaj więcej
1 2 3 ... 34 35 36 Następna...

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl