Parchowo Herb Parchowo Logo
img
Gmina Parchowo
img18-09-2014
imgImieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

 


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieści się przy oczyszczalni ścieków w Parchowie
 
PSZOK czynny jest w następujących godzinach:
w poniedziałek w godzinach 800-1200
w soboty w godzinach od 1300-1600

 

img
Nagrody za szczególne osiągniecia w dziedzinie...
09-09-2014 r

W dniu 29 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu XXXVII sesji Rady Gminy Parchowo Wójt Gminy Parchowo wręczył nagrody  za szczególne osiągniecia w dziedzinie sportu i kultury fizycznej Renacie i Agnieszce Krefta.

» czytaj więcej
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu...
09-09-2014 r

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 74/1 i 73/2 w obrębie geodezyjnym Jeleńcz

» czytaj więcej
Terminy zebrań wiejskich poświęconych...
29-08-2014 r

L.p.

Sołectwo

Termin i miejsce zebrania

1

Chośnica

04.09.2014 godz. 19.30 (czwartek) świetlica wiejska

2

Nowa Wieś

04.09.2014 godz. 18.00 (czwartek) mieszkanie prywatne P. sołtysa

3

Gołczewo

09.09.2014 godz. 20.00 (wtorek) WDK Gołczewo

4

Grabowo Parchowskie

11.09.2014 godz. 18.00 (czwartek) mieszkanie prywatne P. sołtysa

5

Jamno

15.09.2014 godz. 20.00 (poniedziałek) świetlica wiejska

6

Jeleńcz

09.09.2014 godz. 18.30 (wtorek) plac rekreacyjny
w Jeleńczu

7

Nakla

08.09.2014 godz. 19.00 (poniedziałek) WDK Nakla

8

Parchowo

16.09.2014 godz. 19.00 (wtorek) GOK Parchowo

9

Soszyca

28.08.2014 godz. 18.00 (czwartek) świetlica wiejska

10

Sylczno

11.09.2014 godz. 19.00  (czwartek) świetlica wiejska

11

Żukówko

15.09.2014 godz. 18.30 (poniedziałek) świetlica wiejska

» czytaj więcej
Ogłoszenie w sprawie wywieszenia wykazu...
22-08-2014 r

Wójt Gminy Parchowo

stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U.z 2004r.Nr 261 poz.2603 z późn.zm.), informuje,

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Parchowie wywieszono do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

» czytaj więcej
PLENER TEATRALNO – PLASTYCZNY „PARCHOWO...
07-08-2014 r

Wójt Gminy Parchowo Andrzej Dołębski,

  WDK Gołczewo oraz Stowarzyszenie „Nasza Art Chëcz”

   zapraszają  na wernisaż poplenerowy,

który odbędzie się 12 sierpnia 2014 r. w Sali WDK Gołczewo o godzinie 18ºº


!!! Istnieje możliwość zakupu prac !!!

» czytaj więcej
Wójt Gminy ogłasza I przetarg ustny...
06-08-2014 r

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

» czytaj więcej
Wymiana młodzieży strażackiej polsko –...
04-08-2014 r

Na obozie w Parchowie

 

Dzięki dofinansowaniu z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży już po raz siódmy 15-osobowa grupa młodzieży z Feuerwehr Amt Friesack  oraz członkowie MDP z Gminy Parchowo wraz z opiekunami uczestniczyli od 24 do 28 lipca 2014 r. w spotkaniu młodzieży pod nazwą „Integracyjne spotkanie młodzieży z OSP w Parchowie z niemieckim partnerem Feuerwehr Amt Friesack -"Młody Strażak".

» czytaj więcej
Projekt „Nowa Perspektywa”
21-07-2014 r

Enterprise Investment Zarzadzanie Ryzykiem realizuje na terenie województwa pomorskiego projekt „Nowa Perspektywa”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Priorytet VIII. „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

» czytaj więcej
Młodzi strażacy poraz kolejny w Paaren im Glien
18-07-2014 r

Dzięki dotacji uzyskanej z PNWM w Warszawie 15-osobowa grupa młodzieży z Gminy Parchowo wraz z opiekunami od 09-15 lipca 2014 r. uczestniczyła po raz dwunasty w obozie szkoleniowym młodzieżowych drużyn strażackich w Paaren im Glien (40 km od Friesack). W tym roku na obóz przyjechało około 580 młodych strażaków z jednostek okręgu Havelland (Niemcy).

» czytaj więcej
"Błękitnych wakacji" na Pojezierzu Bytowskim
07-07-2014 r

Film promuje ciekawe miejsca w Gminie, zwłaszcza te związane z wodą oraz inne możliwości spędzania wolnego czasu. Zapraszam wszystkich do obejrzenia. 

» czytaj więcej
1 2 3 ... 32 33 34 Następna...

Gmina Parchowo ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo, tel. (059) 821 48 00, fax. (059) 821 48 01, gmina@parchowo.pl